[1]
Kitane, K.M. 2022. Mga Nararanasan ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino Gamit ang Modyular na Dulog sa Pagtuturo: Batayan sa Paglahad ng Rekomendasyon. Silliman Journal. 63, 1 (Oct. 2022).