KITANE, K. M. Mga Nararanasan ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino Gamit ang Modyular na Dulog sa Pagtuturo: Batayan sa Paglahad ng Rekomendasyon. Silliman Journal, Dumaguete, Philippines, v. 63, n. 1, 2022. Disponível em: http://sillimanjournal.su.edu.ph/index.php/sj/article/view/4. Acesso em: 25 mar. 2023.