Kitane, Kendrick M. 2022. “Mga Nararanasan Ng Mga Mag-Aaral Sa Pagkatuto Ng Filipino Gamit Ang Modyular Na Dulog Sa Pagtuturo: Batayan Sa Paglahad Ng Rekomendasyon”. Silliman Journal 63 (1). Dumaguete, Philippines. http://sillimanjournal.su.edu.ph/index.php/sj/article/view/4.