[1]
K. M. Kitane, “Mga Nararanasan ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino Gamit ang Modyular na Dulog sa Pagtuturo: Batayan sa Paglahad ng Rekomendasyon”, Silliman Journal, vol. 63, no. 1, Oct. 2022.