Kitane, K. M. “Mga Nararanasan Ng Mga Mag-Aaral Sa Pagkatuto Ng Filipino Gamit Ang Modyular Na Dulog Sa Pagtuturo: Batayan Sa Paglahad Ng Rekomendasyon”. Silliman Journal, vol. 63, no. 1, Oct. 2022, http://sillimanjournal.su.edu.ph/index.php/sj/article/view/4.