Kitane, Kendrick M. “Mga Nararanasan Ng Mga Mag-Aaral Sa Pagkatuto Ng Filipino Gamit Ang Modyular Na Dulog Sa Pagtuturo: Batayan Sa Paglahad Ng Rekomendasyon”. Silliman Journal 63, no. 1 (October 4, 2022). Accessed March 25, 2023. http://sillimanjournal.su.edu.ph/index.php/sj/article/view/4.