1.
Kitane KM. Mga Nararanasan ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino Gamit ang Modyular na Dulog sa Pagtuturo: Batayan sa Paglahad ng Rekomendasyon. Silliman Journal [Internet]. 2022 Oct. 4 [cited 2023 Mar. 25];63(1). Available from: http://sillimanjournal.su.edu.ph/index.php/sj/article/view/4